Vizyon ve Misyon

 

VİZYON

ELDER’in hedefi elektrik dağıtım sektörüne ilişkin ekonomiyi, ülke enerji politikasını, yasal çerçeveyi ve elektrik enerjisi hakkında uluslararası mevzuat ve anlaşmaları dikkate alarak, araştırma yapmak, hizmetin geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak ve bu konuda kamuoyu oluşturmaktır.

 

MİSYON

ELDER’in amacı elektrik dağıtım hizmetlerinin ülke yararına uygun şekilde yapılması ve geliştirilmesi için çalışmak, gerekli destek ve teşvikleri sunmak, üyelerinin ve ülkenin ekonomik gelişimine katkıda bulunacak maddi ve manevi korumayı sağlamak ve enerji alanında ülke kalkınmasına hizmet edecek girişimleri özendirmektir. ELDER’in vizyon ve misyonu doğrultusunda yaptığı çalışmalar kısaca şöyle özetlenebilir:

  • Düzenli olarak ulusal ve uluslararası devlet yetkilileri, ticari ve profesyonel organizasyonlar ve sektörün önemli karar vericileri ile temas halinde olmak, gerekli olduğunda işbirliği yapmak.
  • Sektörün geliştirilmesinde inisiyatifler almak ve dünya genelinde son teknolojik çözümleri takip etmek.
  • Ulusal mevzuat hazırlık çalışmalarına katılmak ve AB mevzuatını takip etmek.
  • Sektör faaliyetlerini yakından takip etmek, basın ve sektör ilişkilerini yönetmek.
  • Dernek üyelerine genel olarak teknik, hukuki ve idari konularda destek sağlamak.
  • Elektrik enerjisi hizmetleri konusunda bilimsel araştırmalar yapmak, kurslar, konferanslar ve sempozyumlar düzenlemek.
  • Elektrik enerjisi hizmetleri ve dernek üyelerini tanıtan kitap, broşür ve diğer basılı yayınlar hazırlamak.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi
Mesleki Yeterlilik Kurumu
ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği sorumludur ve bu içerik hiç bir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.