Proje Hedefleri

Elektriği Dağıtan Mesleklerin Belgelendirilmesi Projesi, “ VOC-TEST MERKEZLERİ II. HİBE PROGRAMI” kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi tarafından kabul edilmiş, proje sözleşmesi 20 Ocak 2016 tarihinde imzalanmıştır.

Mesleki Yeterlilik Kurumuyla (MYK) ile ELDER arasında, elektrik dağıtım sektöründeki Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması hususunda bir protokol imzalanmış olup, bugüne kadar 10 Ulusal Meslek Standardı hazırlanarak Resmi Gazete’ de yayımlanmış ve bu mesleklerin 4’ünün ulusal yeterlilikleri de hazırlanarak MYK Portalinde yayımlanmıştır.

Elektriği Dağıtan Mesleklerin Belgelendirilmesi Projesi kapsamında da, AYÇ doğrultusunda, uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturarak etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) kurmak ve MYK Enerji Sektöründe, çok tehlikeli işler kapsamındaki Elektrik Dağıtım alt sektöründe yer alan;

  1. “Hat Bakım Görevlisi Seviye 4”, “Kayıp-Kaçak ve Ölçü Kontrol Görevlisi Seviye 4”, “İşletme Bakım Görevlisi Seviye 3”, “Test Görevlisi Seviye 4”, “Saha Koordinatörü Seviye 5”, “Elektrik Sayacı Sökme ve Takma Elemanı Seviye 4”, mesleklerinde Ulusal Yeterlilik hazırlamak ve MYK sunmak,
  2. “Endeks Okuma Görevlisi Seviye 3”, “SCADA Operatörü Seviye 5”, “Röle Görevlisi Seviye 4”, “İşletme Bakım Görevlisi Seviye 4” mesleklerinde,  TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi ve Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Genel Şartlar Standardı’na göre TÜRKAK tarafından akredite edilmek, MYK Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmek suretiyle VOC-TEST Merkezini (Sınav ve Belgelendirme merkezini) kurmak ve nihayetinde Sınav ve Belgelendirme Faaliyetlerini sürdürmek hedeflenmiştir.

Sektörümüzde yer alan meslekler, çok tehlikeli işler kapsamında olup, “belgelendirmede öncelikli meslekler” arasındadır ve yakın gelecekte bu mesleklerde belgesiz iş gücü çalıştırılmayacağı bilinmektedir. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının, sektörümüzde, yaklaşık 50.000 kişiyi belgelendirebileceği ön görülmektedir.

Sektörde halen yüksek gerilim altında çalışanların alması gereken, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Çalışma İzin Belgesi (E.K.A.T)  var olup EPDK tarafından kontrol edilmektedir.

 

Projenin İşgücü Açısından Beklenen Etkileri

MYK onaylı sertifikaya sahip iş gücü;

  • Katma değer üreten, yaşam standardı yüksek, yeterliliği ve becerisi tanımlanmış kalifiye işgücü haline gelecektir.
  • İstihdamda öncelikli olarak tercih edilecektir.
  • Kariyer gelişimine ve hareketliliğine imkan tanınacaktır.
  • Bireysel gelişimine ve mesleki eğitimine yatırım yapacaktır.
  • Üretimde iş kazalarının en aza indirgenmesine katkı sağlayacaktır.

 

Projenin Elektrik Dağıtım İşletmeleri Açısından Beklenen Etkileri

Elektrik Dağıtım Sektörüne, yeterliliği kanıtlanmış işgücü temini sağlanacaktır.

Sektörün ve işletmelerin ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliği arttıracaktır. Bir yandan iş yaratan diğer yandan ihtiyaç duyduğu elemanı arayan ve bunları eğitmek durumunda kalan girişimcilerin bu yüklerden kurtulması, asli konularına dönmesi, sadece üretim ve yatırıma yoğunlaşmaları sağlanacaktır.

MYK tarafından onaylanan belgelere sahip iş gücünün arzı, yatırım ortamını iyileştirecek ve Türkiye Elektrik Dağıtım Sektöründe, uluslararası sermayenin yatırımını özendirecektir.

Sektörde 6645 Sayılı Yasa ile zorunlu hale gelecek belgeli işgücü için alt yapı oluşturulacaktır.

Halen çalışan ve/veya işe yeni alınacak iş gücünün, MYK belgesine sahip olması durumunda, belirli sürelerle öngörülen teşviklerinden ve muafiyetlerden yararlanması mümkün olacaktır.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi
Mesleki Yeterlilik Kurumu
ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği sorumludur ve bu içerik hiç bir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.