MYK Açılış Toplantısı 2 Haziran 2016 tarihinde Ankara’da Gerçekleştirildi

Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) yararlanıcısı olduğu, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) IV. Bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında finanse edilen “Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Projesi (UYEP-II)”nin hibe bileşenlerinden Voc-Test Merkezleri–II Hibe Programı kapsamında Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından yürütülen “Elektriği Dağıtan Mesleklerin Belgelendirilmesi Projesi” Açılış Toplantısı 02.06.2016 tarihinde Ankara Latanya Otel’de, meslek örgütleri, işçi ve işveren kuruluşları, STK’lar ile kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Nitelikli, belgeli işgücünün oluşumu ve iş sağlığı ve güvenliği açısından sektöre önemli katkı sağlaması beklenen Projenin açılış konuşmaları Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem CEYLAN, ELDER İcra Kurul Başkanı İsmail ERGÜNEŞ ve ELDER Genel Sekreteri Uğur YÜKSEL tarafından gerçekleştirildi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem CEYLAN tarafından, Mesleki Yeterlilik Kurumunun amaç ve hedefleri ile sektörle işbirliği içerisinde kaydedilen gelişmeler vurgulanarak nitelikli ve belgeli işgücünün oluşumunun hem iş sağlığı ve iş güvenliği, hem de üretimin verimliliği açısından önemi dile getirildi. Sayın CEYLAN, bugüne kadar bu amaçla süreçte yer alan ve katkı sağlayan paydaşlara, işverenlere ve bireylere gerek teşvik mekanizmaları ve AB fonlarının aktarılması konusunda gerekse idari süreçte her türlü desteğin sağlandığı ve sağlanmaya devam edileceğini ifade etti.

Elder


ELDER Genel Sekreteri Uğur YÜKSEL, elektrik sektöründe çalışanlar açısından önemli bir Proje yürütüldüğünü, elektrik dağıtım hizmetini yerine getiren çalışanların sahip olması gereken yeterliliklerin MYK önderliğinde ve yürütülen proje kapsamında belirlenmeye devam edileceğini belirtti. ELDER İcra Kurul Başkanı İsmail ERGÜNEŞ tarafından ise, yapılan çalışmalar neticesinde ilerleyen dönemde tüketicinin daha kaliteli elektrik dağıtım hizmeti alacağı vurgulandı.


Açılış konuşmalarının ardından proje tanıtım sunumu ve elektrik dağıtım mesleklerinde personel belgelendirme konulu panel gerçekleştirildi. Toplantı, yürütülen proje, Mesleki Yeterlilik Kurumu faaliyetleri ve belge zorunluluğuna ilişkin katılımcılar tarafından yöneltilen soruların yanıtlanması ile sona erdi.


ELDER tarafından yürütülmekte olan “Elektriği Dağıtan Mesleklerin Belgelendirilmesi Projesi” ile elektrik üretimi ve elektrik gücünün dağıtımı alt sektöründe 6 yeni ulusal yeterlilik hazırlanması ve toplamda 10 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sağlamak üzere sınav ve belgelendirme merkezi kurulması hedeflenmektedir.


Proje kapsamında ELDER tarafından,

  • Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Görevlisi (Seviye 4),
  • Elektrik Dağıtım Şebekesi Kayıp-Kaçak ve Ölçü Kontrol Görevlisi (Seviye 4),
  • Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi (Seviye 3),
  • Elektrik Dağıtım Şebekesi Test Görevlisi (Seviye 4),
  • Elektrik Dağıtım Şebekesi Saha Koordinatörü (Seviye 5),
  • Elektrik Sayacı Sökme/Takma Elemanı (Seviye 4),


mesleklerinde ulusal yeterlilik hazırlanacak, kurulacak sınav ve belgelendirme merkezinde yukarıda yer alan mesleklerin yanı sıra;

  • Endeks Okuma Görevlisi (Seviye 3),
  • Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü (Seviye 5),
  • Röle Görevlisi (Seviye 4),
  • Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi (Seviye 4)


meslekleri ile birlikte toplamda 10 meslekte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirme sürecini tamamlayacaktır.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi
Mesleki Yeterlilik Kurumu
ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği sorumludur ve bu içerik hiç bir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.