Hakkımızda

 

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği, kısa adı ile ELDER, ülke genelinde elektrik dağıtım faaliyeti ile iştigal eden elektrik dağıtım şirketlerinin üye olduğu çatı örgüt olarak faaliyetini sürdüren bir sivil toplum kuruluşudur. Faaliyetlerini, dernek tüzüğü kapsamında kuruluş amacına uygun olarak, elektrik dağıtım faaliyeti ile ilgili konularda kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği içerisinde sürdürmektedir.

ELDER, T.C. Anayasası’nın öngördüğü ekonomi esaslarına, imtiyaz, özelleştirme ve enerji piyasası ile ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak, Türkiye’de elektrik dağıtım hizmetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, ülke enerji politikasını, teknik gerekleri, ekonomik gelişmeleri ve elektrik enerjisi konusundaki uluslararası mevzuat ve anlaşmaları dikkate alarak araştırmalar yapmaktır. ELDER bu hizmetlerin standartlarının yükseltilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı, bu konuda kamuoyu oluşturmayı, üyelerinin ve temsil ettikleri kişilerin, tüketicilerin ve kamunun hak ve menfaatlerinin korunmasını amaçlamaktadır.

Elektrik Dağıtım Şirketleri “çok tehlikeli işler” kapsamında yasayla belirlenmiş görevlerini, daha kaliteli, daha verimli ve düşük maliyetli olarak yerine getirmek amacıyla, kurum çalışanlarının meslek içi eğitimlerine ve iş yönergelerinin eksiksiz olarak hazırlanmasına ve uygulanmasına bilhassa önem vermektedir. Bu sebeple ELDER, elektrik dağıtım sektörü için, üye şirketlerin teknik kadrolarının oluşturduğu çalışma gruplarıyla, işlerin standardize hale gelmesi ve sıfır iş kazası hedefi ile büyük bir gayretle çalışmaktadır.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi
Mesleki Yeterlilik Kurumu
ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği sorumludur ve bu içerik hiç bir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.