Faaliyet Bileşenleri

Faaliyet Bileşeni 1: Proje Ekibinin ve Ofisinin Oluşturulması ve Proje Çalışmalarının Başlatılması.

ÇSGB AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ile proje kontratının yapılmasından sonra projenin ilk ayında proje ekibi ve proje ofisi oluşturulmuştur.

 

Faaliyet Bileşeni 2: Açılış ve Tanıtım Toplantısının Gerçekleştirilmesi

2.Haziran.2016 tarihinde 100 kişilik Açılış ve Tanıtım Toplantısı Ankara'da düzenlenmiş olup, toplantıya MYK Başkanı Sayın Adem Ceylan, ELDER Yönetim Kurulu üyelerini temsilen üst düzey yöneticiler,  uzman ve danışmanlar, ELDER'e üye 21 elektrik dağıtım şirketlerinden temsilciler, ilgili Kamu Kurumlarından temsilciler, Elektrik Mühendisleri Odasından temsilci, bazı proje kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, sektörü temsil eden kuruluşların İnsan kaynakları yöneticileri, akademisyenler, Ankara'da faaliyet gösteren üniversitelerin sektörle ilgili bölümlerinden akademisyenler, Endüstrü Meslek Lisesi Öğretmenleri, proje ekibi, yazılı ve görsel basın temsilcilerinden olmak üzere, ELDER çalışanlarıyla birlikte toplamda 90 nın üzerinde kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Proje ve toplantı ulusal medyada geniş olarak yer almış ve tanıtılmıştır.

 

Faaliyet Bileşeni 3: Tanıtım ve Görünürlük Faaliyetleri 

 • Projenin gerekçesi, amaçları, faaliyetleri hakkında tanıtıcı bilgilerin yer alacağı bir broşür hazırlanmış, 2000 adet bastırılarak, tanıtm toplantısında, sektörü bilgilendirme toplantılarında dağıtımı yapılmıştır.
 • Açılış toplantısında, platform toplantılarında ve kapanış toplantısında kullanılmak üzere 500 er adet dosya, bloknot, kalem hazırlanmış, sektörü bilgilendirme toplantılaarı dahil katılımcılara dağıtılmıştır. 
 • Proje ile ilgili ve proje kapsamında kurulan personel belgelendirme merkezinin faaliyetlerini tanıtmak, Sınav açmak ve aday başvurularını almak üzere iki ayrı web sitesi hazırlanmıştır.
 • Yerel ve ulusal bazda proje kapsamında yapılan çalışmalar yazılı ve görsel medya (gazete, radyo ve TV programları) vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmuştur.
 • Projenin toplantı faaliyetlerinde ve proje ofisinde kullanılmak üzere proje paydaşlarının logolarının yer aldığı ve ayrıca Avrupa Komisyonu, ÇSGB AB Koordinasyon Başkanlığı ve MYK logolarının yer aldığı kırlangıç şeklinde bayraklar iki takım halinde yaptırılmıştır ( 7 adet (0.80 m x 2.5 m) x 2 takım )
 • Proje ofisinde ve Sınav ve Belgelendirme Merkezinde kullanılmak üzere, AB Proje görünürlük kuralarına göre 20 nin üzerinde  (1mx2m) roll-up yaptırılmış ve her vesileyle kullanılmıştır.

Sektör açısından bir “ilk” olma niteliği taşıyan projemizin tanıtım faaliyetlerine büyük önem verilmiştir.

 

Faaliyet Bileşeni 4: Elektrik Dağıtım Mesleklerinde Belgelendirme Platformunun Oluşturulması ve Toplantıların Gerçekleştirilmesi

Projenin başarısı ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla projenin 2. ayında sektörel bir sosyal diyalog platformu oluşturulması planlanmıştır. Bu platform, ilgili standart gereği “Program Komitesi” olarak anılmıştır ve komite 13 üyeden oluşmuştur ve tüm süreç program Komitesinin bilgisi ve onayı dahilinde yürütülmüştür.

Bu faaliyet ile sektörü oluşturan taraflar arasında, etkin ve kalıcı bir sosyal diyalog mekanizmasının oluşturulması sağlaanmıştır. Program Komitesi Üyeleri proje süresince aynı zamanda projenin yürütme organı olarak görev yapmakta olup, kendilerine ayrıca görev talimatı ve sözleşmeler de hazırlanmıştır. Proje faaliyetlerinin planlanması, proje faaliyetlerinde gelinen sürecin ve çıktılarının değerlendirilmesi, faaliyet planının revize edilmesi gibi konularda bilgilendirilmiş ve platform üyeleri aynı zamanda mesleklerin ulusal yeterliliklerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi, soru bankalarının / soruların değerlendirilmesi ve kabulü, sınav şartnamelerinin hazırlanması, ölçme ve değerlendirme ve kalite yönetim sistemi oluşturulması ve değerlendirilmesi konusunda da çok yoğun ve aktif olarak görev yapmışlardır.

Komite üyelerine, görevlerini yapabilmeleri için gerekli ve yeterli olan (alınması zorunlu) eğitimler verilmiştir. Söz konusu komitenin bazı üyeleri, projenin tamamlanmasının ardından, ELDER Sınav ve Belgelendirme Merkezinde değerlendirici, iç doğrulayıcı, gözetmen olarak görev yapacaklardır.

Platform toplantıları projenin 2., 5., 8., 11., 14., 17. aylarında olmak üzere 6 defa gündemli toplanacaktır biçiminde planlanmış olmasına ragmen, ihtiyaca göre, bazı toplantılarda 2 ya da 3 gün sürmek kaydıyla, planlananın çük üstünde toplanmıştır:

 • Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması yöntemi ve süreci
 • Soru bankası ve sınav materyallerinin oluşturulması teknikleri
 • Sınav şartnamelerinin içerikleri, taşıması gereken özellikleri
 • Ölçme ve değerlendirme yöntemleri ve süreçleri
 • Kalite kavramları, yönetim sistemleri ve personel belgelendirme sistemi

Konularında proje öncesi ve proje sürecinde eğitimler komite üyelerine verilmiştir.

 

Faaliyet Bileşeni 5: Elektrik, Elektronik sektörünün Elektrik Gücünün Dağıtımı alt sektöründeki mesleklere ilişkin Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması.

Projenin 3. ve 10. ayları arasında aşağıdaki mesleklere Ulusal yeterlilikler hazırlanmış ve MYK Portalında yayımlanmıştır.

Ulusal Meslek Standartları

Ulusal Yeterlilikler

Enerji Nakil Hatlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı Seviye 4

Enerji Nakil Hatlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı Seviye 4

 

MYK Enerji Sektör Komitesi ve Sorumlusu bilahare bu mesleğin çalışılmasına onay vermemiş yerine “elektrik sayacı sökme takma elamanı” nın ulusal yeterliliğinin hazırlanmasını talep etmiştir.

Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Görevlisi Seviye 4

Elektrik Dağıtım Şebekesi Kayıp-Kaçak ve Ölçü Kontrol Görevlisi Seviye 4

Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi Seviye 3

Elektrik Dağıtım Şebekesi Test Görevlisi Seviye 4

Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı

Elektrik Dağıtım Şebekesi Saha koordinatörü Seviye 5

 

Faaliyet Bileşeni 6: ELDER Sınav ve Belgelendirme Merkezinin (VOC-TEST Merkezi) Kurulması ve İşletilmesi

ELDER Sınav ve Belgelendirme MerkeziElektrik Dağıtım Sektöründe, ELDER tarafından standartları ve yeterlilikleri hazırlanmış 10 meslek için kurulacaktır. Söz konusu merkez, proje sonunda sektörde halen çalışan

Adayların başvurularını alarak teorik ve performansa dayalı sınavları gerçekleştirecek ve başarılı adaylara MYK belgesi verecektir. Bu faaliyet projenin 8. ve 17. ayları arasında gerçekleştirilecektir.

Buna göre aşağıdaki 10 meslek kapsamında ELDER Sınav ve Belgelendirme Merkezi kurulacaktır.

 

VOC-TEST Kapsamına Alınacak Meslekler

Elektrik Sayacı Sökme ve Takma Elemanı

Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Görevlisi Seviye 4

Elektrik Dağıtım Şebekesi Kayıp-Kaçak ve Ölçü Kontrol Görevlisi Seviye 4

Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi Seviye 3

Elektrik Dağıtım Şebekesi Test Görevlisi Seviye 4

Elektrik Dağıtım Şebekesi Saha koordinatörü Seviye 5

Endeks Okuma Görevlisi Seviye 3

Elektrik Dağıtımı SCADA Operatörü Seviye 5

Röle Görevlisi Seviye 4

YG/AG Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi Seviye 4

 

Faaliyet Bileşeni 7: Elektrik Dağıtım Sektöründe yer alan meslekler için Sınav ve Belgelendirme Rehberinin hazırlanması

Proje sonunda ve gelecekte Elektrik Gücünün Dağıtımı alt sektöründe çalışanların belgelendirilmesini sağlamak için Program Komitesinin de kontrol etmesi ve onaylaması sonucu Sınav ve Belgelendirme Rehberi hazırlanacak ve 2000 adet çoğaltılarak elektrik dağıtım şirketlerinin çalışanlarına dağıtılacaktır.

Söz konusu rehber projenin 17. ve 18. ayları arasında hazırlanacaktır.

 

Faaliyet Bileşeni 8: Kapanış Toplantısı

Projenin 18. Ayında, Elektriği Dağıtan Mesleklerin Belgelendirilmesi Projesi sonucunda kurulacak olan ELDER Sınav ve Belgelendirme Merkezinin kamuoyuna tanıtılacağı, süreçlerle ilgili kamu ve özel sektör sorumlularının katılacağı ve ulusal basının geniş katılımının sağlanacağı, 100 kişilk Proje kapanış toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Projemiz faaliyetleri içerisinde üçüncü şahıslara herhangi bir mali destek öngörülmemektedir.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi
Mesleki Yeterlilik Kurumu
ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği sorumludur ve bu içerik hiç bir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.