Çalışma Grupları

1. ÜÇÜNCÜ UYGULAMA DÖNEMİ TARİFE ÇALIŞMA GRUBU

AMAÇ: 2016 yılında başlayacak olan 3. Uygulama Dönemi gelir düzenlemesine yönelik ELDER ortak görüşünün yaratılması amacıyla oluşturulmuştur. Çalışma Grubu’na çalışmalarında yardımcı olunması amacıyla, 6 alt çalışma grubu oluşturularak grubun çalışmaları desteklenmiştir. Çalışma Grubu her ay düzenli olarak toplanmaktadır.

2. DENETİM ÇALIŞMA GRUBU

AMAÇ: 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanun’u kapsamında, Bakanlık tarafından oluşturulan “Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik” ile “Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğ” kapsamında Bakanlıkça dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin denetlenmesi, EPDK tarafından oluşturulan “Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında EPDK tarafından elektrik piyasasında faaliyette bulunan tüzel kişilerin faaliyetlerine ilişkin yapılacak denetimler ile ön araştırma ve soruşturmaların ve Bakanlık tarafından oluşturulan Genel Aydınlatma Yönetmeliği ve Genel Aydınlatma Tebliği kapsamında TEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek denetimler ile İHDS hükümlerince TEDAŞ tarafından yapılacak kontrollerde yeknesaklığın sağlanması, tarafların hak ve yükümlülüklerinin neler olduğu konusunda çalışma yapmaktır. Çalışma grubu kendi belirledikleri tarihlerde toplanmaktadır. 

3. YATIRIMLAR ÇALIŞMA GRUBU

AMAÇ: Başta mevzuat olmak üzere dağıtım şirketlerinin yatırımlarına yönelik uygulamalar, sahada karşılaşılan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirmek, deneyimleri paylaşmak. Çalışma grubu kendi belirledikleri tarihlerde toplanmaktadır. 

4. HUKUKÇULAR ÇALIŞMA GRUBU

AMAÇ: Dağıtım şirketlerinin devam eden hukuki süreçlerinde eşgüdüm ve bilgi paylaşımını sağlamak, mevzuat çalışmalarına destek olmak. Çalışma grubu 2 ayda bir toplanmaktadır.

5. AR-GE ÇALIŞMA GRUBU

AMAÇ: Dağıtım şirketlerinin Ar-Ge faaliyetlerinin finansman açısından desteklenmesi için EPDK tarafından yürütülen düzenleme çalışmalarına destek vermek, AB fonları da dahil olmak üzere Ar-Ge projelerine yönelik bilgi paylaşımı ve ortak proje geliştirilmesi. Çalışma grubu kendi belirledikleri tarihlerde toplanmaktadır.

6. TÜKETİCİLERİN DESTEKLENMESİ ÇALIŞMA GRUBU

AMAÇ: 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 17. Maddesi’nde de yer verilen tüketicilerin desteklenmesine yönelik yurtdışı örneklerle öneriler geliştirilmesi ve süreçlerin takibi. Çalışma grubu kendi belirledikleri tarihlerde toplanmaktadır. 

7. AKILLI ŞEBEKELER ÇALIŞMA GRUBU

AMAÇ: Türkiye’nin akıllı şebeke stratejisi ile eylem planına katkı ve katılım sağlamak bu planlar çerçevesinde ortak örnek projeler geliştirmek. Çalışma grubu kendi belirledikleri tarihlerde toplanmaktadır. 

8. İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU

AMAÇ: İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili mevzuat düzenlemelerinin incelenmesi, işveren ve çalışanların hak ve yükümlülükleri, çalışanların sağlığı ile çalışma güvenliği konularında ortak çalışmalar yapılarak meslek hastalıkları ve iş kazalarının ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak. Çalışma grubu düzenli olarak her ay toplanmaktadır.

9. İLETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU

İletişim Çalışma Grubu, elektrik sektörünün iletişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara yönelik aksiyonların alınması, özeleştirme sonrasında şirketlerin farkındalığının arttırılması, özelleşme sonrası değişimin ve iyileştirilmenin kamuoyuna aktarılmasına yönelik oluşturulmuştur.

Elektrik Dağıtım Şirketleri kurumsal iletişimcilerinden oluşan İletişim Çalışma Grubu, her ay düzenli olarak önceden belirlenen gündem ile toplanmaktadır. Söz konusu gündem maddeleri üzerinde çalışılırken diğer taraftan sıcak gündem konularına ilişkin de görüş alışverişinde bulunulmaktadır.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi
Mesleki Yeterlilik Kurumu
ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği sorumludur ve bu içerik hiç bir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.