Başkanın Mesajı

ELDER elektrik sektörünün en eski sivil toplum kuruluşlarından birisidir.  Kurulduğu günden beri elektrikte serbest bir piyasanın oluşumuna katkı sağlamayı hedeflemiştir. Tüzüğümüzde vizyonumuz elektrik sektöründe rekabet öncelikli serbest bir piyasanın oluşumuna etkin katılım ve katkı sağlamak ve misyonumuz elektrik dağıtım hizmetlerinin tüm kullanıcılara kaliteli, sürekli, doğru maliyetli, eşit taraflar arasında ayrım yapmaksızın sunulmasını temin etmek olarak tanımlanmıştır. ELDER başta dağıtım şirketleri ve tüketiciler olmak üzere tüm paydaşlar için elektrik dağıtım faaliyetlerinde üretilen katma değeri artırmak, hizmet kalitesini yükseltmek ve ekonomik faydayı büyütmek için ortak bir platform oluşturmaktadır.

Sektörümüzde eşzamanlı çok yapısal dönüşümler yaşıyoruz. Bu değişimlere tüm dünyada tanık olduk. Sektörün 100 yılı aşan iş modeli değişti, bilişim teknolojileri bağımlılığı arttı, rekabet güçlendi. Önümüzdeki dönemde bu değişimlerin sürpriz sonuçları da olacaktır, ancak kaçınılmaz bir sonuç vardır ki hiç birimiz için sürpriz olmayacağını düşünüyorum; bu da tüketicinin güçlenmesidir.

Dağıtım faaliyeti kamusal bir hizmettir. Bu kamusal hizmeti, özel sektörün dinamizmi, hizmet kalitesi ve verimliliği ile yürütmek dağıtım şirketleri olarak görevimizdir. Bu temel prensipler çerçevesinde strateji geliştirmek, hedefler belirlemek ve hayata geçirmek ELDER olarak önceliğimizdir.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi
Mesleki Yeterlilik Kurumu
ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği sorumludur ve bu içerik hiç bir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.